DO RABKI - PO ZDROWIE I WYPOCZYNEK.
Rabka posiada wszechstronne właściwości lecznicze. Kto spędzi w Rabce choćby kilka tygodni, odczuwa na sobie korzystny wpływ jej wód leczniczych oraz klimatu. W zakresie leczenia chorób wieku dziecięcego ma już Rabka ustaloną dodatnią opinię, lecz doświadczenia ostatnich lat wykazały, że także starsi znajdują tu skuteczną pomoc w rozmaitych chorobach, a zarazem idealny wypoczynek.
Rabka, jako miejscowość lecznicza, jest dostępna dla wszystkich, zarówno dla sfer zamożnych, jak i dla mniej zamożnych. Posiada pensjonaty i zakłady stojące na wysokim poziomie, zapewniające kuracjuszom wszelkie wygody. Kogo nie stać na znaczniejszy wydatek, ten może znaleźć pomieszczenie w skromnych pensjonatach lub w schludnych pokoikach will góralskich w cenie bardzo przystępnej.
Charakteryzujący Rabkę piękny malowniczy krajobraz górski, w połączeniu z warunkami klimatycznymi, stwarza z niej pierwszorzędną miejscowość wypoczynkową. Są tu: piękne spacery, ładny park zakładowy, liczne tereny wycieczkowe. Najładniejsze szlaki wycieczkowe, prowadzą na Banię, Szumiącą, Górne Słone, Krzywoń, Św. Krzyż, Ryplówkę, Dzielce, Gilową, Grzebień, Zaryte, Maciejówkę itd. Wprawniejsi turyści wybierają się na Obidową, Turbacz lub Wielki Luboń, aby spędzić cały dzień na świeżym powietrzu w wysokości ponad 1000 m. Znajdują tam zarazem bramę wypadową dla kilkudniowych wycieczek w Gorce, Beskid Zachodni itd, przy czym oparcie dają im dobrze zagospodarowane schroniska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Amatorzy kąpieli rzecznych i słonecznych mają do dyspozycji nowocześnie urządzoną plażę wraz z basenem kąpielowym nad Poniczanką.
Do zabawy i rozrywek nie brak również sposobności. Do dyspozycji gości są restauracje, cukiernie, kawiarnie, nowoczesny elegancki .Cafe-Club* łączący się z klubem towarzyskim i czytelnią pism, dwie wypożyczalnie książek, kino itd. Miłośnicy sportu, starsi, młodsi i najmłodsi znajdą boiska sportowe, korty tenisowe, ogródek Jordanowski.
Doborowa orkiestra koncertuje w sezonie letnim; prócz tego odbywają się koncerty i przedstawienia przyjezdnych zespołów.
W zabytkowym starym kościółku mieści się Muzeum regionalne im. Wład. Orkana zawierające bogaty zbiór sztuki ludowej. Muzeum dostępne dla gości każdego dnia za skromną opłatą. Tamże przy kasie do nabycia "Przewodnik po Rabce i okolicy*.
Już trzeci rok czynna jest w Rabce stacja meteorologiczna I. rzędu. Wyniki obserwacji meteorologicznych ogłaszane są każdego dnia.
Oddział Polskiego Biura Podróży "Orbis", mieszczący się w willi "Trzy Róże", sprzedaje bilety kolejowe, udziela wszelkich wyjaśnień w sprawach podróży, organizuje zbiorowe wycieczki.


UWAGA: Przestrzega się przed pokątnymi pośrednikami i fałszywymi informacjami!
KOMUNIKACJA.
W samym zdrojowisku stacja kolejowa Rabka-Zdrój. Również w obrębie zdrojowiska w niewielkim oddaleniu stacja Chabówka na linii Kraków-Zakopane i stacja Rabka-Zaryte na linii Chabówka-Nowy Sącz. W sezonie posiada Rabka bezpośrednie połączenia pociągami pospiesznymi z Warszawą, Poznaniem, Lwowem i t. d. Komunikację z Krakowem ułatwia pociąg motorowy "Lux-torpeda" oraz autobusy P. K. P. Szosy automobilowe we wszystkich kierunkach. W zakładzie garaż samochodowy. Poczta, telegraf i telefon w miejscu. Urząd telegraficzny i telefoniczny czynny dzień i noc.
Informacji udzielają: Komisja Zdrojowa (willa "Krzywoń") telef. Nr. 160, Zakład Kąpielowy (willa "Trzy Róże") telef. Nr. 202, Gremium pensjonatów (willa "Krzywoń") telef. Nr. 160, Biuro "Orbis" (willa "Trzy Róże") telef. Nr. 264.
KOSZTA POBYTU.
Utrzymanie w pensjonatach osoby dorosłej dziennie 4 - 14 zł., zależnie od pensjonatu, położenia, wymogów i t. p , dzieci odpowiednio mniej. 
W sanatoriach prywatnych 12- 20 zł. dziennie, również zależnie od warunków i wymogów. W gimnazjach sanatoryjnych koszt utrzymania wraz z nauką około 250 zł. miesięcznie, 
w innych zakładach leczniczych dla mniejszych dzieci 4 - 6 zł. dziennie. 
Pokoje z kuchniami lub bez, bez utrzymania 40 - 70 zł. miesięcznie.
TAKSA ZDROJOWA W SEZONIE LETNIM 1937. 
(SEZON LETNI TRWA OD 1. MAJA DO 30. WRZEŚNIA).
Za pobyt 3 - 8 dni. każda osoba bez różnicy wieku. Zł. 8.- 
Urzędnicy państw., samorząd., wojskowi oraz ich żony i będące na ich utrzymaniu dzieci .  6.-
Za pobyt 8 dni do 5 tygodni każda osoba dorosła... 21.-
każde dziecko do 15 lat...16.
Urzędnicy państw., samorząd., wojskowi oraz ich żony i będące na ich utrzymaniu dzieci osoby dorosłe...1 dzieci do 15 lat - 9.
Za dalszy pobyt ponad 5 tygodni za cały sezon
osoby dorosłe.....7.    dzieci do 15 lat...5.
Urzędnicy państw., samorząd., wojskowi oraz ich żony i będące na ich utrzymaniu dzieci osoby dorosłe..zł. 5., dzieci do 15 lat.... zł 4.
Od służby domowej przybyłej z kuracjuszami pobiera się za cały sezon od osoby....5.
Lekarze -dentyści, farmaceuci oraz duchowni wszystkich wyznań opłacają taksę w wysokości przysługującej urzędnikom państwowym i samorządowym.
Dla osób obierających mieszkanie poza centrum zdroju na peryferiach przewiduje statut dalsze zniżki wynoszące 25-50*. .
Od opłaty taksy kuracyjnej są wolni: Lekarze U. M., ich żony i będące na ich utrzymaniu dzieci, dalej członkowie Syndykatów dziennikarskich oraz ich żony i dzieci. Za zwolnienie od taksy pobiera się opłatę administracyjną w wysokości Zł. 1.- od osoby.
POMIESZCZENIA.
Hotele, liczne pensjonaty i wille, otwarte cały rok. Sanatoria. Pensjonaty różnych kategoryj od pełno-komfortowych do całkiem skromnych. Niektóre pensjonaty zaopatrzone w łazienki dla kąpieli mineralnych.
Specjalność Babki: Zakłady i szkoły sanatoryjne, w których młodzież szkolna może korzystać z nauki w zakresie gimnazjum i szkoły powszechnej, a zarazem leczyć się cały rok.

SPIS ZAKŁADÓW LECZNICZYCH I NAUKOWYCH W RABCE.
(Sanatoria, Szkoły Sanatoryjne, Zakłady, Internaty Lecznicze).
1) Sanatorium wojskowe, ul. Słowackiego, telef. 184.
2) Sanatorium. Dra Cybulskiego, właściciel Dr. Teodor Cybulski, ul. M. Curie Skłodowskiej, telef. 169.
3) Zakład Dra Tomczyka, właśc. Dr. Stanisław Tomczyk ul. M. Curie Skłodowskiej, tel. 208.
4) Pensjonat Dra Malewskieyo, ze stałą opieką lekarską, właść. Dr. Tadeusz Malewski i S-ka, Al. Kaz. Kadena, telef. 278.
5) Prywatne gimnazjum męskie sanatoryjne (pełne prawa szkół państw.) z internatem, właśc. Dr. Jan Wieczor-kowski, ul. Krakowska, dwór, telef. 229.
6) Prywatne gimnazjum żeńskie sanatoryjne im. św. Te-reski (pełne prawa szkół państw.) z internatem, właśc. Irena Szczuka, ul. Słoneczna, dom własny, telef. 222.
7) Prywatne gimnazjum żeńskie i szkoła powszechna (pełne prawa szkół państw.) z internatem, własn. Zgromadzenia SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu, ul. Parkowa telef. 209.
8) Zakład leczniczo-wychowawczy Dra Olszewskiego (szkoła powszechna z pełnymi prawami szkół państw.), właśc. Maria Olszewska, ul. Słowackiego, telef. 245.
9) Zakład wychowawczo-naukowy w zakresie 4 klas szkoły powsz., kierowniczka Julia Benoni-Dobrowolska, ul. Nowy świat, willa "Nowa Lechia", telef. 316.
10) Internat św. Benedykta, właśc. 00. Benedyktyni, willa "Jaworzyna", ul. Piłsudskiego, telef. 331.
11) Internat leczniczy Dra Żagoty, właśc. Dr. Antoni Żagota, ul. Poniatowskiego, willa "Wiosna" telef. 174.
12) Dom wypoczynkowy "Rodziny kolejowej' D. O. K. Kraków, w Rabce, ul. Kościuszki, telef. 103.
13) Dom wypoczynkowy Podoficerów Zawód. Ochrony Pogranicza, ul. Poniatowskiego, telef. 311.
14) Dom wypoczynkowy Zrzeszenia Pracowników Państw.Rynku Rolnego, ul. M. Curie Skłodowskiej, telef. 267.
RESTAURACJE i KAWIARNIE.
Cafe-Club, Michalski, ul. M. Curie Skłodowskiej, telef. 297. Restauracja Zdrojowa "Pod Gwiazdą", Łaska. Henryka, w parku .zakładowym, telef. 233. , .
Restauracja Podhalańska T. Klimiński, willa "Pod Aniołem" telef. 277. .
Restauracja F. Lorenza}u\. Poniatowskiego, willa "Wiesława"telef. 148. 
Ponadto inne mniejsze restauracje, bary, cukiernie itd.
HOTELE.
Hotel-pensjonat "Grand", dzierż. Rozalia Salówna (chrześcijański) ul. Wład. Orkana, telef. 157.
Hotel-pensjonat "Sława", dzierż. Korczyńska Karolina, ul. Wład. Orkana, przy stacji kolej.

ZRZESZONE PENSJONATY I HOTELE.
1. Anna 253 Mandelbaumowie Poniatowskiego
2. Bagatela 286 Hukowa Waleria "
3. Belleuue 167 Egert Antonina Parkowa
4. Bristol 161 Zakrzewska Irena Słoneczna 
5. Ewa 234 Munz Henryk Kościuszki
6 Grand-Rotel 157 Salówna Rozalia Wład. Orkana
7. Granit 130 Żędzianowska Roz. Poniatowskiego
8. Horyń 315 Łazarska Aleksandra Nowy świat
9. Janina 260 Storchowa Franc. Poniatowskiego
10. Jasny dwór 175 Ostrowska Irena M. Curie Skło-dowskiej
11. Jedynaczka 273 Storchowa Franc. Poniatowskiego
12. Krasnoludek 255 Łaska Alina Na Łęgu
13. Liliana 206 Drzewiecka Walent. Stroma
14. Ludwika Kobak Jan Piłsudskiego
15. Łowiczanka 147- Karasińska i Ryglicka Wład. Orkana
16. Maciejówka Korczyńska Karol. Parkowa
17. Margrabianka 170 Piechocka Oktawia Nowy świat
18. Mewa 279 Zarżycka Stefania Poniatowskiego
19. Opatrzność 223 Andraszowa M. Wład. Orkana
20. Palące 325 Keinerowa Paulina " "
21. Pałacyk 265 Zawadzka Maria M. Curie Skłodowskiej
22. Pensjonat Babuni 205 Wieczorkowska H. 3-go Maja
23. Porębianka 259 Beck Jakób Piłsudskiego
24. Primavera 220 Fuchsowa Eug. Słowackiego
25. Pod Luboniem Wielkim Gronusiowa M. Rabka-Zaryte
26. Slawa-Hotel Korczyńska Karolina Wład. Orkana
27. Słońce 125 Janowiec Andrzej Rabka-Zaryte
28. Słoneczny Gród 271 Cholewiccy Słowackiego
29. Świt 218 Beck Henryk Wład. Orkana
30. Szarotka 207 Stampfl Władysława Nowy świat
31. Szczęść Boże Łozińska Helena Poniatowskiego
32. Tessa 298 Górska Janina ": Pułaskiego
33. Uciecha Kunstlich Mozes Poniatowskiego
34. Wawel 204 Łysek Mieczysław Piłsudskiego
35. Wiosna 174 Dr. Żagota Antoni Poniatowskiego
36. Witoldówka 179 Mańkowska Zofia Piłsudskiego

SPIS LEKARZY ORDYNUJĄCYCH W SEZONIE LETNIM.
1) Dr. Chrlst Stanisław, ordynuje w willi "Meran" ul. Wład. Orkana boczna 
2) Dr. Cybulski Teodor, ordynuje w chorobach dzieci i młodzieży w sanatorium własnym, ul. M. Curie Skłodowskiej, telef. 169.
3) Dr. Czelny Stanisław, lekarz kolejowy, ordynuje w willi "Trzy Róże", telef. 312.
4) Dr Faleński Jan, major, ordynuje w chorobach dzieci od godz. 16 - 18 w Domu Wypoczynk. K O P ul. Poniatowskiego, 
5) Dr Fromowicz Hipolit ordynuje w willi "Sokół*, ul. Poniatowskiego, mieszka w domu Goldmana, Rynek. Analizy lekarskie, telef. 127.
6) Dr Refter-Tumheimowa Maria. Choroby wewn. i dzieci. Ordynuje w willi "Oleńka- ul. Poniatowskiego, tel. 226.
7) Dr Hochman Stefania, ordynuje w chorobach dzieci w willi "Małopolanka* ul. Poniatowskiego.
8) Dr. Kopacz Tadeusz, lekarz chorób dzieci. Ordynuje w sezonie letnim w poradni lekarskiej Zakładu kąpielowego w Łazienkach, mieszka w willi "Korab", ul. M. Curie* Skłodowskiej, telef. 191.
9) Dr. Ropaczowa-Nowicka, choroby dzieci. Ordynuje w willi "Korab", ul. M. Curie Skłodowskiej, telef. 191.
10) Dr. Kościuszko Stefania, ordynuje w chorobach dzieci i wewn. w willi Wład. Kołaczka, obok willi "Iwonka" ul. Poniatowskiego.
11) Dr. Libanowa Franciszka, ordynuje w chorobach kobiecych, ul. Poniatowskiego, willa "Sokół".
12) Dr. Lilien Norbert, lekarz chorób dzieci. Ordynuje w sezonie letnim w poradni lekarskiej Zakładu kąpielowego w Łazienkach, mieszka w willi "Pod Matką Boską", telef. 216.
13) Dr. Luka Ludwik, b. asystent kliniki chorób wewn. i nerw. Un. Jag. w Krakowie. Ordynuje w sezonie letnim w poradni lekarskiej Zakładu kąpielowego w Łazienkach, mieszka w willi "Echott ul. M. Curie Skłodowskiej, telef. 239. l)
14) Dr. Łukowa Jadwiga, okulistka. Ordynuje w willi "Echo", ul. M. Curie Skłodowskiej, telef. 239.
15) Dr. Malewski Tadeusz, b. asystent kliniki chorób wewn. Uniw. Jag. w Krakowie. Ordynuje w sezonie letnim w poradni'lekarskiej Zakładu kąpielowego w Łazienkach, mieszka w pensjonacie własnym, Al. Kazimierza Ka-dena, telef. 278. 
16) Dr. Mermelstein Berta, ordynuje w chorobach wewn. i dzieci w willi "Jasna", ul. Poniatowskiego.
17. Dr. Mirowska Eugenia, ordynuje w chorobach wewn. i dzieci w willi "Zofia", ul. Piłsudskiego.
18) Dr. Nowosielski Seweryn, lekarz zdrojowy. Ordynuje w sezonie letnim w poradni lekarskiej Zakładu kąpielowego w Łazienkach, mieszka w willi "Pod Matką Boską", telef.. 216. r
19) Porzycki Jan, lekarz. Ordynuje w domu p. Czo-Donowskiej, ul. Wład. Orkana, (obok stacji kolejowej telef. 109.
20) Dr. Puchalski Mieczysław, ordynuje w chorobach wewn. kobiet i dzieci w willi "Iwonka", ul. Poniatowskiego.
21) Dr. Ritter Jakób, lekarz chorób dzieci, ordynuje w willi "Sokół", ul. Poniatowskiego.
22) Dr. Schajer-Ehrlichowa, przyjmuje w chorobach wewn. i dzieci w willi "Aniela", ul. Poniatowskiego.
23) Dr. Świerz Witold, b. prymariusz szpitala 00. Bonifratrów w Krakowie, lekarz chorób uszu, nosa, gardła i górnych dróg oddechowych. Ordynuje w sezonie letnim w poradni lekarskiej Zakładu kąpielowego w Łazienkach, mieszka w willi "Witoldówka", ul. Piłsudskiego, telef. 179.
24) Dr. Swatowa Maria, lekarz kolonii Rodziny Wojskowej, ordynuje ul. Dietla, telef. 221.
25) Dr. Tomczyk Stanisław, chirurg, ordynuje w domu własnym, ul. M. Curie Skłodowskiej, telef. 208.
26) Dr Wasserman Józef, ordynuje w chorobach dzieci, w domu M. Bogdanowskiego przy ul. Słowackiego.
27) Dr. Wolski Antoni, lekarz chorób kobiecych. Ordynuje w sezonie letnim w poradni lekarskiej Zakładu kąpielowego w Łazienkach. .
28) Dr, Zellner E., ordynuje w domu własnym przy ul. Wład. Orkana, telef. 159.
29) Dr. Źagoła Antoni, lekarz chorób wewn, i dzieci. Ordynuje we własnym internacie leczniczym willa "Wiosna", ul. Poniatowskiego, telef. 174.


DENTYSTYKA.
1) Med. Un. Dra. Christa Stan. Zakład dentystyczny, w willi "Bożydar" przy ul. Słowackiego.
2) Ettinger-Sesslerowa Helena, lekarz-dentysta, ordynuje w domu Biesa przy ul. Wład. Orkana, telef. 333.
3) Kaniewska Bronisława, lekarz - dentysta, ordynuje w willi Wład. Kołaczka, obok willi "Iwonka", przy ul. Poniatowskiego.
4) Kleinberg Roman, zakład techniczno - dentystyczny, willa "Józefa1' przy ul. Wład. Orkana, telef. 153.
5) Morrisowa Bronisława, lekarz-dentysta, ordynuje w willi "Patria", przy ul. M. Curie Skłodowskiej.
APTEKI.
Apteka Mgra MiętusaWład. "Pod Gwiazdą", dzierżawczyni Maria Migdał-Kwiatkowska, ul.Wład. Orkana, tel. 242.
Apteka Mgra Reinholda Fabiana, ul.Poniatowskiego, telef. 168. w willi "Iwonka", 

DROGERIE.
Drogeria i perfumeria mgr. Jabłońskiej w willi "Pod Matką Boską" przy Łazienkach, telef. 102.
Drogeria i skład apteczny Mgra Ignacego Piłcera, przy ul. Wład. Orkana, willa "Opatrzność", telef. 230.
Drogeria Stieła Kamila, przy ul. Poniatowskiego, willa "Salwator*, telef. 282.

PIJALNIA WÓD MINERALNYCH otwarta całorocznie w Pijalni Zdrojowej wydaje: solankę jodobromową i naturalną, solankę gazowaną, zimną i ciepłą, oraz wody mineralne naturalne i sztuczne wszelkie przetwory źródeł mineralnych.

BIURA INFORMACYJNE I POŚREDNICTWA.
Koncesjonowane przez Województwo Biuro informacyjne oraz pośrednictwa "Informator" Włodzimierza Huka, przy ul. Wład. Orkana (obok dworca), telef. 150.
Biuro pośrednictwa "Universału Jana Augustyńskiego, przy ul. Wład. Orkana, willa Malutka" (naprzeciw dworca), telef. 151.


UWAGA:
CO KAŻDY PRZYJEŻDŻAJĄCY DO RABKI WIEDZIEĆ POWINIEN !
1) Zameldowanie w biurze Komisji Zdrojowej powinno nastąpić do 48 godzin od chwili przybycia. Obowiązek zameldowania spoczywa na właścicielu domu wzgl. właścicielu czy dzierżawcy pensjonatu, przy czym wskazanym jest dopilnowanie ze strony przyjezdnego, aby gospodarz dopełnił rzeczywiście tego obowiązku. Przyjezdny obowiązany jest podać gospodarzowi wszystkie potrzebne do zameldowania dane. O ile gospodarza lub jego zastępcy niema chwilowo w miejscu, obowiązek zameldowania przechodzi na przyjezdnego gościa. Dotyczy to tylko will i domów prywatnych, których właściciel stale lub przejściowo mieszka gdzieindziej.
2) Potwierdzenie zameldowania zaopatrzone jest numerem zameldowania. Koniecznym jest, aby każdy zameldowany gość, mający do załatwienia jakąkolwiek sprawę w biurze meldunkowym Komisji Zdrojowej, przynosił ze sobą potwierdzenie zameldowania (ewent. kwit zapłaconej taksy) a przynajmniej podawał w biurze numer zameldowania; zaniechanie tego utrudnia i opóźnia, a nawet czasem uniemożliwia załatwienie sprawy.
3) Kuracjusz, który przebył w zdrojowisku pełne 14 dni, a przy przyjeździe do Rabki nie korzystał ze zniżki kolejowej, ma prawo przy wyjeździe otrzymać zaświadczenie na zniżkę powrotną do miejsca stałego zamieszkania, za opłatą 80 gr. za blankiet zaświadczenia. Zaświadczenie takie wydaje się tylko za przedłożeniem przez daną osobę dowodu osobistego (legitymacji) z fotografią.
4) Funkcjonariusze państwowi przyjeżdżający dla kuracji, a mający zasadniczo prawo do korzystania z państwowej pomocy lekarskiej, mogą otrzymać w Komisji Zdrojowej tak dla siebie jak i członków rodziny kartę porady do tut. lekarza urzędowego. Funkcjonariusz sam winien przy tym przedłożyć swą legitymację urzędową, o- ile zaś chodzi
o kartę porady dla członka rodziny, winien przedłożyć osobne zaświadczenie swej władzy ze stałego miejsca pobytu, że dany członek rodziny jest uprawniony do korzystania z państwowej pomocy lekarskiej.
5) Przypadająca taksa kuracyjna winna być opłacona do 4 dni; w przeciwnym razie dolicza się opłatę administracyjną w wysokości 1 zł. od osoby dorosłej i 50 gr. od dziecka.

TARYFA DOROŻKARSKA 
DOROŻKI KONNE JEDNO - DWU KONNE

1) Kurs z dworca z pociągu w Rabce, do każdego punktu w obrębie Zdrojowiska 1.50 - 2.
2) Kurs z miejsca postojowego przed dworcem kolejowym w Rabce do Zakładu aż do willi "Jagodaa na Słonem i "Grunwald* do Ponic lub odwrotnie 1. - 1.50
3) Kurs z dworca kolejowego w Rabce na Słone, do Ponic lub odwrotnie 2. - 3.
4) Kurs z miejsca postoju przed Zakładem na Słone, do Ponic lub odwrotnie 1. - 1.50
5) Kurs z dworca w Chabówce do Rabki lub odwrotnie 2. - 3.
6) Za każdy kwadrans czekania z wyjątkiem pierwszego 0.50 - 0.70

DOROŻKI SAMOCHODOWE
7) Za rozpoczęcie jazdy 0.70
8) Za każdy kilometr jazdy 0.50
Uwagi: 
a) bagaż do 25 kg. wolny od opłaty. - Za bagaż o wadze do 50 kg. należy się opłata od 25 do 50 gr. 
b) jazda w nocy o 25 procent drożej. Za jazdę w nocy uważa się czas od godz. 22-giej do 6-tej. 
c) każdy dorożkarz winien umieścić odbitkę niniejszej taryfy w stanie czytelnym na widocznym miejscu